неделя, 15 април 2018 г.


Наближава Седмицата на гората. Вероятно и тази година ще бъде отбелязана вяло. Това показва отношението на управляващите към жизненоважните природни дадености. За пръв път в нашата история няма горско ведомство. Има Министерство на земеделието и храните. Напоследък, от хорски срам, прикачиха и гори.

Създадени са най-добри условия за корупционни практики. В гората върлуват фирми с комерчески интереси. Никога досега гората не е била подлагана на такава варварска експлоатация. Редното е в определените за сеч насаждения да се маркират и номерират дърветата.

Сега практиката е такава: горският чака колата с дървесината на пътя. Окомерно измерва дървесината, маркира я и освобождава колата. Откъде идва дървесината и как е добита – ползвателят си знае.

От гората трябва да се сече колкото прираства. Отговорни фактори парадират, че се сече по-малко от прираста. Може и да е така, но по закон и по наука трябва да се сече върху цялата площ на насаждението. Сега, поради липса на трайни пътища, секат докъдето достигнат.

Пак лобистки разпоредби забраниха традиционната практика населението да добива дърва от суха паднала маса. Така чичо от село с магаренцето ще прибере тези дървета, от които фирмите нямат интерес. Наложително е овластените органи незабавно да решат този въпрос в интерес на гората.

Нека не лишаваме наследниците ни от вода и въздух.

Пак ще кажа – гората е клонът, върху който стои човечеството! Разумният човек не сече този клон!
 
 
Христо Христов, бивш заслужил лесовъд

0 коментара:

Публикуване на коментар

Популярни публикации